Les soeurs Augustine de la miséricorde de Jésus de Rennes
Les soeurs Augustine Polski

Siostry Augustianki od Miłosierdzia Jezusa 
z Rennes-Francja

 

   jardin.jpg

Cel życia sióstr augustianek znajduje się we «wspólnym szukaniu Boga» w stałości życia klasztornego. Postawa kontemplacyjna wyciska swoje piętno i czyni owocnym ich życie przez trzy filary, które są fundamentem życia kanonicznego: żyć we wspólnocie, służyć Kościołowi, modlić się.

Charyzmat augustianek znajduje swój wyraz w:

modlitwie liturgicznej i osobistej

dzieleniu się w siostrzanej wspólnocie

posłudze chorym i ubogim poprzez dzieła miłosierdzia
   Vie_fraternele_1_JPGvcxx.JPGDSCF9056.JPG


Charakter kontemplacyjny, przez który trwamy w nieustannej modlitwie wyraża stałe poszukiwanie Boga. Modlitwa, zawsze obecna ma swój początek i szczyt w celebracji Zbawienia. Eucharystia przygotowuje i przedłuża Liturgię Godzin. Milczenie, nieustanne nawrócenie naszego serca, lectio divina, medytacja, rekolekcje sprzyjają utrzymywaniu w stałej gotowości naszego istnienia dla modlitwy. Owa kontemplacja czyni nas coraz bardziej zdolniejszymi do ukazywania miłości i miłosierdzia Bożego w służeniu chorym i ubogim. Konstytucje Zakonne

 

 

 Siostry Augustianki

 Monastère St Yves

 4 rue Adolphe Leray

 35 000 Rennes 

Sœur Marie-Madeleine : 02 23 35 43 35  augustines@communaute-st-yves.org

FRANCJA


        DSCN1901.jpgDSCN1845.jpgDSCN2082.jpgmon1_opt.jpg