Les soeurs Augustine de la miséricorde de Jésus de Rennes
Les soeurs Augustine Les personnages
Liturgia chorych i ubogich

Siostry «Szpitalne od Miłosierdzia Jezusa» podejmują swoją misję w Kościele poprzez różnorodne działania wspólnotowe.

 

Miłosierdzie Szpitalnictwo Gościnność obrazuje Liturgię Chorych i ubogich, która wyraża sie i konkretyzuje w kilku wartościach tj  szacunek i współczucie, etyka i duchowość, obecność przy chorym i jego rodzinie Dla określenia charyzmatu miłosierdzia Sióstr Augustianek  Zakon stosuje dwa słowa, które doskonale się uzupełniają: „miłosierdzie” i „gościnność” (określana częstokroć w polskiej terminologii jako „szpitalnictwo”, „postawa szpitalnicza” itp.) Oba pojęcia odnajdujemy w Piśmie Świętym. Także w naszych czasach odnoszą się one do wartości  ludzkich przyjętych we wszystkich kulturach. Wspólnie dążymy do tego, by być w Kościele żywą ikoną miłosierdzia.

liturgia_chorych_diap.gif 

’’Nasza postawa i nasze gesty będą już dziełem ewangelizacji. Pokora i cierpliwość, serdeczność i stałość w służbie wywołają pytania o Tego, który pozwala nam żyć. Odpowiemy wtedy słowem wiary, którym natchnie nas Duch Święty.’’


Posługa na liturgii chorych wyraża się poprzez codzienne odwiedzinny i rozmowy z chorymi, jeśli wymaga tego sytuacja i chory lub rodzinna o to prosi to czuwamy przy nim. Myjemy, kąpiemy i pielęgnujemy chorych, robimy odprężające masaże, ścielimy łóżka i wykonujemy drobne prace porządkowe i wiele wiele innych gestów jak zaprowadzenie do Kaplicy, lub spacer w ogrodzie, przyniesienie Komuni Świętej, wspólna modlitwa. Animowanie spotkań rekreacyjnych dla chorych. Jednym z wielu licznych obowiązków jest mierzenie  parametrów zdrowotnych i witalnych(ciśnienie,temperatura, puls,waga…) Obednie karty chorych są informatyczne wiec mamy ułatwioną pracę.

Istnieje jeszcze bardzo orginala funkcja w naszej klinice jako pomocy dietetycznej.Taka osoba zajmuje się tylko rozdawaniem posiłków, karmieniem chorych,notowaniem na specjalnym programie informatycznym ilości spożytych posiłków danego chorego…

 To głębokie życie  miłosierdziem pragniemy dzielić wraz z Tobą a więc dołącz do nas...

Monaster i Klinika Dietetyczna, Rehabilitacji Zaburzeń Odżywianiai, Rehabilitacji Kardiologiczno- Angiologicznej Świętego Yves, miejsce w którym możesz służyć wraz z nami, w zależności od talentów i uzdolnień

w duszpasterstwie chorych,
służąc jako lekarz, pielegniarka, pomoc medyczna, pomoc dietetyczna, hostesa, rehabilitantka, pomoc rehabilitacyjna,recepcjonistka, farmaceutka, asystentka socjalna ...itd
służąc w zakonnej infirmeri starszym i chorym siostrom i kapłanom
w monasterze na furcie
w administracji
domu dla gości     
prowadzac bursę z projektem dla studentek
przygotowując i animując liturgię 
animując spotkania grupy młodzieży augustiańskiej